ค้นหาบล็อกนี้

ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ปี 2564 ซื้อที่ไหนดี มาเปรียบเทียบความคุ้มครอง ซื้อประกันรถยนต์ ต่อประกันภัยรถยนต์ เบี้ยถูก โปรโมชั่นมากมาย

ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ รับเงินก้อนเมื่อติดเชื้อ จ่ายเบี้ยเท่าไร คุ้มครองอะไรบ้าง ทำที่ไหนดี เรารวบรวมข้อมูลประกัน COVID-19 ปี 2564 มาบอกแล้ว โควิด 19 ไม่เคยห่างเราไปไหน แม้สถานการณ์ทำท่าจะดีขึ้น แต่เผลอแป๊บเดียวก็มีข่าวการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่กลับมาอีกแล้ว และใกล้ตัวเราขึ้นทุกที ดังนั้น หลายคนจึงคิดทำประกันโควิด 19 ติดตัวไว้ก่อนเพื่อให้อุ่นใจ ซึ่งก็มีให้หลากหลายแบบ แต่ที่คนสนใจกันมากก็คือ ประกัน COVID-19 แบบเจอ จ่าย จบ ที่ให้เงินก้อนเมื่อติดเชื้อ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงรวบรวมข้อมูลประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ ฉบับอัปเดตปี 2564 มาเปรียบเทียบกัน พร้อมข้อควรพิจารณาก่อนซื้อประกัน COVID-19 (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2564)
ประกันโควิด 19 เจอ จ่าย จบ คืออะไร ประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ จะคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายความว่า หากแพทย์ตรวจพบว่าเราติดโควิด 19 ขึ้นมาจริง ๆ ก็สามารถขอใบรับรองแพทย์ไปเคลมประกันเพื่อรับเงินก้อนครั้งเดียว ทั้งนี้ ในแต่ละแผนเจอ จ่าย จบ ของแต่ละบริษัท จะให้ความคุ้มครองแตกต่างกันไป เช่น คุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอเชื้อเพียงอย่างเดียว ไม่มีค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองทั้งการตรวจเจอเชื้อ และให้ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือเสียชีวิต คุ้มครองทั้งการตรวจเจอเชื้อ และให้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีแพ้วัคซีน คุ้มครองทั้งการตรวจเจอเชื้อ และให้ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองทั้งการตรวจเจอเชื้อ และประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ประกันโควิด 19 เจอ จ่าย จบ เหมาะกับใคร เลือกซื้ออย่างไรดี ประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ ที่ขายอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเน้นให้เงินก้อนเพียงครั้งเดียวเมื่อตรวจพบเชื้อ และมักไม่ได้ให้ค่ารักษาพยาบาลพ่วงมาด้วย ดังนั้น จึงเหมาะกับคนที่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น มีประกันสุขภาพ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม ที่จะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ แต่สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าหากป่วยต้องนอนโรงพยาบาลขึ้นมา จะมีส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเองหรือไม่ หรือกรณีอยากไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกสิทธิที่มี ก็อาจเลือกทำประกันแบบเจอ จ่าย จบ ที่พ่วงค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล ซึ่งเบี้ยประกันอาจแพงกว่าแบบรับเงินก้อนเพียงครั้งเดียว หรืออาจถูกกว่า แต่จะได้รับเงินก้อนเมื่อติดเชื้อจำนวนน้อยกว่า สรุปแล้วเราควรพิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองด้านไหนบ้าง เพื่อเลือกซื้อประกันโควิด 19 ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกันโควิด 19 ประกันโควิด 19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน กล่าวคือ หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในช่วง 14 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ โดยกำหนดเงื่อนไขนี้ไว้เพื่อป้องกันคนที่รู้ตัวว่าป่วยแล้วมาซื้อประกันทีหลัง เพื่อเบิกค่ารักษาหรือรับเงินชดเชย กรณีมีโรคประจำตัว สามารถทำประกันได้ โดยหลายบริษัทอาจให้เราแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งต้องแถลงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในผู้ป่วยบางกลุ่ม แนะนำให้สอบถามจากบริษัท และอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อประกัน หากเคยเป็นโควิด 19 แล้ว และรักษาหายขาดไปแล้ว อาจจะสามารถทำประกันได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท แผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาลสามารถนำเบี้ยส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ - ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง - การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา กรณีเลือกแผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาล หากไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกันภัย ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัย แต่หากเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย การซื้อประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ หลายฉบับ สามารถเคลมได้ทุกฉบับ โดยต้องขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่ากับจำนวนประกันที่ต้องการเคลม แต่หากซื้อประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยต้องยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทแรกที่เราซื้อประกันก่อน ส่วนที่เหลือจึงมาเบิกเพิ่มเติมจากบริษัทที่ 2 บริษัทที่ 3 ต่อไป สำหรับประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หลายบริษัทมีเงื่อนไขว่า ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนหายดีแล้ว จึงสามารถนำผลการตรวจเจอเชื้อ และใบรับรองแพทย์มาเคลมประกันได้ ประกันโควิด 19 ไม่จ่ายในกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย หรือมีการติดเชื้อในช่วงระยะเวลารอคอย รวมทั้งการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เช่น ทำประกันไว้หลายฉบับ แล้วพิสูจน์ได้ว่าจงใจทำให้ตัวเองติดเชื้อ เปรียบเทียบประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ปี 2021 ประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ ที่ยังมีจำหน่ายอยู่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 มีอยู่หลายบริษัท ได้แก่ 1. กรุงเทพประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-100 ปี ความคุ้มครอง : แผนประกันให้ความคุ้มครองครอบคลุมหลายอย่าง ทั้งเจอ จ่าย จบ, ค่ารักษาพยาบาล, กรณีโคม่าหรือเสียชีวิต, ค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อสำหรับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : - แผนเดิม ซื้อที่ TQM มี 4 แผน คือ 289, 489, 699 และ 899 บาท/ปี ​​​​​​​ - แผนใหม่ ซื้อที่กรุงเทพประกันภัย มี 4 แผน คือ 159, 259, 459 และ 859 บาท/ปี
2. สินทรัพย์ประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อ, ค่ารักษาพยาบาลกรณีแพ้วัคซีน, ภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน และเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 4 แผน คือ 99, 199, 299 และ 499 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : สินมั่นคงประกันภัย โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง 4. เอเชียประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-75 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อ, ภาวะโคม่า และให้ค่าชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาล เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 1 แผน คือ 500 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : เอเชียประกันภัย โทร. 02 869 3399 5. วิริยะประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : แผน Covid Protect Plus อายุ 15 วัน-75 ปี, แผนโควิด-19 ซูเปอร์ชีลด์ อายุ 15 วัน-99 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อ และค่าชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาล ถ้าเป็นแผน 549 จะได้ค่ารักษาพยาบาล และกรณีโคม่าจากการติดเชื้อ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 3 แผน คือ 399, 549 และ 599 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : วิริยะประกันภัย โทร. 02 129 8777 6. อาคเนย์ประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อครั้งแรก และกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 4 แผน คือ 260, 519, 778 และ 1,037 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : อาคเนย์ประกันภัย โทร. 1726, TQM โทร. 1737 7. เจพี ประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-75 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อครั้งแรก และกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 2 แผน คือ 149 และ 249 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : เจพีประกันภัย โทร. 02 099 0555 8. ไทยประกันภัย อายุผู้ทำประกัน : 1-65 ปี ความคุ้มครอง : กรณีติดเชื้อ, การรักษาพยาบาลเนื่องจากการแพ้วัคซีน, ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อหรือแพ้วัคซีน, เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันแผนเจอ จ่าย จบ : มี 6 แผน คือ 231, 288, 392, 463, 471 และ 552 บาท/ปี
ติดต่อสอบถาม : ไทยประกันภัย โทร. 02 613 0100 ตารางเปรียบเทียบประกันโควิด แบบเจอ จ่าย จบ
และนอกจากประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ แล้ว ก็ยังมีประกัน COVID-19 แบบที่ให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก ให้เงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) รวมทั้งประเภทที่คุ้มครองการแพ้วัคซีน หรือถ้าใครต้องการให้ครอบคลุมโรคอื่น ๆ นอกจากโควิด 19 ด้วย ก็แนะนำให้ทำประกันสุขภาพไปเลยทีเดียว ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำประกันแบบไหน อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขและยกเว้นต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อน

ตัดสินใจซื้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น