ค้นหาบล็อกนี้

SCB ปล่อยสินเชื่อ 10000 บ าท ผ่ อน 620 บ าท

ตอนนี้สถานการณ์cv-19 นับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างมากๆ
ทำให้คนตกงานเยอะมาก แต่บางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องนำเงินไปหมุน หรือบางครอบครัวที่จะเอาไปเลี้่ยงชีพ
วันนี้มีข่าวดีของธนาคาร SCB ที่ออกมาปล่อยสินเชื่อ
ทางด้าน เพจ ข่ าวส ารของรัฐบ าลและบัต รประช ารัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า SCB

ปล่ อยสินเชื่ อ 10000 สมัครเสร็จได้เงิ นเลย ใช้เวลาไม่ถึง3นาที ได้เงิ นเข้าบช เลย

ป้าซ อมได้เเล้วไวม าก ก ไปเจอข้อมูล เลยลองกดดู อ้าวเฮ้ ย ได้จริง ไวจริง

ตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวต้องมีข้อแม้นู้นนี่นั้น แต่ไม่เลยค่ะ ได้จริง ง่ายมาก
ล่าสุดโพสต์ดังกล่าวว่า

อนุมั ติเลย ผ่ อนเดือนล่ะ 620บ าทต่ อเดือนเสี ยดอกรวม 1160 ตกเสี ยดอกเดือนล่ะ 93หรือ 94 บ าท

ค่ าธรรมเนีย ม 3เปอร์เซ็ น จ่ายครั้งแรก ครั้งเดียว 300บ าท ไม่ต้องรออนุมั ติได้เงิ นเลยใครส นใจลองทำดูนะคะ

ข้อมูล : เพจรัฐบาล


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น