ค้นหาบล็อกนี้

รมช.แรงงาน เผย กพร.-กล้วยน้ำไท แจกทุนฝึกอบรม เยาวชนขาดโอกาส

กระทรวงแรงงาน ร่วม รพ.กล้วยน้ำไทย เดินสายเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ เข้าฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนทุนฝึกอบรมกว่า 360 ทุน เพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส

วานนี้ (20 มี.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ กับกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสศึกษาต่อไม่มีทุนทรัพย์ แต่ต้องการหาความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ดูแลครอบครัว จึงร่วมกับ กพร.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานของประเทศ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการจ้างงาน 
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กพร.การให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการลงพื้นที่จังหวัดที่รับมอบหมายจากรัฐบาล ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนั้น มีโอกาสนำคณะทีมงานของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วย จังหวัดที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทมีโอกาสไปพบปะกับน้องๆ เยาวชน ผู้ปกครอง และอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเผยแพร่ต่อไปยังคนในชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 4 ราชบุรี ผลตอบรับจากการเผยแพร่ข้อมูลใน 3 จังหวัดนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจำนวน 17 คน คาดว่าจะเริ่มฝึกอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนที่รอปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจะมอบทุนให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทุนละ 95,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ค่าอุปกรณ์และเอกสารฝึกอบรม ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ
ปัจจุบันยังรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง อายุ 18-35 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมต้น (ม.3) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการทำงาน มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ รพ.กล้วยน้ำไท และได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 และ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 089 203 8395

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น