ค้นหาบล็อกนี้

ด่วน! การบินไทย ทำใจ อาจถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์

ด่วน การบินไทย ยอมจำนน ถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ เหตุแก้ปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ไม่ทันตามกำหนด

วันนี้(26มี.ค.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรรักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) กระทำการแทนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เรื่องแนวทางการดำเนินการของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ตลท. ได้แจ้งให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

โดยบริษัทฯระบุว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทยังมีแนวทางในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ เรื่องดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น

1.การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่ามากกว่าศูนย์ นั้น บริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ เพื่อทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีการเพิ่มทุน รวมถึงมีการให้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้สิน อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มทั้งรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนการปฏิรูปธุรกิจ โดยมีผู้นำบริหารการขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ (Chief Transformation Officer- – CTO) เป็นผู้ผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ

2.การดำเนินการให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งเกิดจากธุรกิจหลัก นั้นขณะนี้บริษัทมีแผนการปฏิรูปธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ โดยได้เริ่มโครงการมากกว่า 600 โครงการ และมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ได้แก่ การปรับลด ขนาดฝูงบิน แบบเครื่องบิน แบบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังลูกเรือ และลดต้นทุนด้านการซ่อมบำรุง,ปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบินและการเจรจาต่อรองปรับลดค่าเช่าเครื่องบินอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว,การปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน และยกเลินเส้นทางที่ทับซ้อนและให้ผลตอบแทนต่ำ และปรับลดขนาดองค์กรและขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น อาจทำให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกแก่ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการบินอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัท เชื่อว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยว และแผนการปฏิรูปของบริษัท ฯจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้กำไรสิทธิของบริษัทกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง

3. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการกิจการของบริษัท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โดยหากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้รับมติเห็นชอบจากเจ้าหนี้แล้ว ศาลจะจัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หลังจากการประชุมเจ้าหนี้ หรือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยหากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารแผน บริษัทจะเร่งดำเนินการตามแผนที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด

ตามประมาณการของบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น การบินไทย จะกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจหลักได้ในปี 2566 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ได้ในปี 2573 ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และแนวทางการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 จะพบว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทยังอาจะไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ เนื่องจากส่าวนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังคงมีค่าน้อยกว่าศูนย์ กรณีนี้จึงอาจะเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปข้อมูล Khaosod

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น