ค้นหาบล็อกนี้

เราชนะ คลังขยายเวลาลงทะเบียนให้กลุ่มสูงอายุ-ภาวะพึ่งพิง ถึง 9 เม.ย. นี้

เราชนะ คลังขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะ ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-เปราะบางจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิโครงการเราชนะ ณ วันที่ 26 มี.ค. 64 มีจะนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ โดยแบ่งผู้ใช้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 60,201 ล้านบาท
กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 16.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิสะสมจำนวน 92,106 ล้านบาท
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสะสม จำนวน 8,409 ล้านบาทข้อมูล : ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น