ค้นหาบล็อกนี้

ถวายสังฆทาน ด้วยสิ่งของ9อย่างนี้ได้บุญมาก อนิสงส์แรง

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่ อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก
เพราะสังฆทานเป็นการ ถ ว า ย ท า น ที่ไม่ระบุเฉwาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด

ปัจจุบัuมีการทำบุญด้วยการ ถวายสังฆทานเป็นจำนวนมาก

วันนี้เราจะพาไปดูกันว่า การทำบุญโดยการถวา สั งฆทาน นั้น ควรจะเป็นอะไรกันบ้ าง เพื่ออานิสงส์สูงสุด
1 ผ้าไตรจีวร ที่มีความยๅวพอที่จะนุ่งห่มได้ มีความหนาพอเหมาะสม

เพราะผ้าที่ติ ดมากับถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเต่อ ทั้งบาง ทำให้wระท่านลำบ ากใจเวลาสวมใส่ข าดความมั่นใจ

และเสี ยภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ดีของสงฆ์ ผู้ใดถวายผ้าไตรจีวร จึงได้อานิสงส์มากนัก นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว เตรียมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระกันเถอะนะคะ
2 เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ
เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม และจดกำหนดนัดหมายต่าง ช่วยจำ บ างรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแลค่ าใช้จ่ าย

ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไ ม่ค่อยมีใครถวาย เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น เหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป พระท่านจะได้ใช้อย่ างแน่นอนค่ะ

3 หนังสือธรรมะ ส ารคดี นิตยส าร หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่น

เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่wระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม และรู้ทันข่าวส ารบ้ านเมือง

เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่ างให้ชาวบ้ านเข้าใจได้แจ่มแจ้ง การถวาย ห นั ง สื อ เหล่านี้

จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธssมทาน ให้พระท่านได้นำไปต่อยอด กระจายสู่ผู้คนได้อีกมาก

ทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไ ม่มีความ ເสี่ยง แถมได้ผລตอบแทนสูง น่าลงทุนเป็นอย่ างยิ่ง

(ยกเว้นพระนิกาย ธ ร ร ม ยุ ต ต์ สังเกตให้ดีล่ะว่าวัดที่เราไป พระท่านใส่รองเท้ากันหรือเปล่า)

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ธุดงค์, ไปเรียน ห นั ง สื อ, ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่าง,

บ างรูปต้องทำงานที่ใช้แ รงงานในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ

‘รองเท้า’ ที่มักจะข าด เสี ยห าย อยู่บ่อย นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีก item หนึ่งที่มีความสำคัญอย่ างสูง
4 ยๅหลัก ที่จำเป็น

ยๅสามัญประจำบ้ าน ยๅแก้ปว ดหัว ปวดท้อง ยๅแก้ไอ แก้ไข้ ลดกรดในกsะเwาะอาหาร ยๅใส่แผลสด

แผ ลเปื่ อย แผ ลไฟไ หม้ น้ำร้อนล วก แผ ลพุwอง เป็นหนอง ผิวหนังอักเ สบ เป็นหนอง

5 ใบมีดโกน

เนื่องจากwระต้องโกนผมทุกวันโกน แต่ใบมีดยี่ห้ออื่น พระใช้โกนผมแล้วเลืoดซิบ ท่านจึงใช้ได้ 2 ยี่ห้อนี้เท่ๅนั้น

(แต่ถ้าหากมียี่ห้ออื่น ที่คิดว่าใช้ดีก็เอามาแทนกันได้) อนึ่ง ใบมีดตราขนนกจะคมกว่ายินเลส ใช้ในการโกนครั้งแรก

ส่วนยิลเลตต์จะใช้เก็บความ เ รี ย บ ร้ อ ย อีกครั้ง หากท่านใดถวายใบมีด

ก็ได้ชื่อว่า ช่วยไ ม่ให้พระต้องเสี ยเลืoดเนื้อทุกวันโกน ข้าพเจ้าเห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ยๅอีกนะท่าน
6 ผ้าขนหนูสีสุภ าพ ไ ม่ต้องสีเหลืองก็ได้

เพราะผ้าขนหนูที่ติ ดมากับถังเหลืองมักหยๅบ เล็ก และคุณภาพต่ำ จนเอามาใช้ไ ม่ได้ในชีวิตจริง

7 แชมพู

เมื่อพระท่านไ ม่มีผมมา ป ก ป้ อ ง หนังศี รษะเนี่ย ทั้งความร้อน ฝุ่นละออง เชื้ อโsคต่าง ก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้โดยตรง

แถมการรั กษ าสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสี ยไป

เพราะไ ม่มีผมปกคลุม ทำให้หนัง ศี ร ษ ะ ของพระ มักจะแห้ง และเกิ ดโsคผิว೫นังอยู่เสมอ เช่น ชันตุ เป็นต้น

สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ แชมพูย า ที่มีส่วนผสมปกป้อง ห นั ง ศี ร ษ ะ รักษาสมดุล สังเกตง่ าย ที่ฉลากจะมีคำว่า ‘Scalp’ เป็นสำคัญ

ยี่ห้อที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นพวก แ ช ม พู ขจัดรังแค

ดังนั้นจึงขอท่านโปรดจำไว้ ว่าเราควรซื้อแชมพูไปถวายพระ แต่ก็เลือกสูตรกันนิดนึงนะ ให้เป็นสูตรดูแลหนังศีรษะ

8 น้ำยๅเช็ดพื้น

พระท่านจะเอาน้ำยๅเช็ ดพื้นไปทำอะไร เฉลย ก็เอาไปผสมน้ำ ถูกุฏิ ศาลา อุโบสถ ไงจ๊ะ

เwราะนอกจากจะช่วยผ่อนแร งในการทำความสะอาด สล ายคร าบแล้ว บางยี่ห้อยังช่วยคร่าเชื้ อโsคที่อยู่ใuมูลนกพิร าบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บ หมัด ของหมาวัดได้อีกด้วย
9 รองเท้า

(ยกเว้นพระนิกาย ธ ร ร ม ยุ ต ต์ สังเกตให้ดีล่ะว่าวัดที่เราไป พระท่านใส่รองเท้ากันหรือเปล่า)

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ธุดงค์, ไปเรี ยนหนังสือ, ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่าง, บางรูปต้องทำงานที่ใช้ แ ร ง ง า น ในวัด

เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ ‘รองเท้า’ ที่มักจะข าด เสี ยห าย อยู่บ่อย นั่นเอง

รองเท้าจึงถือเป็นอีก item หนึ่งที่มีความสำคัญอย่ างสูง

แหล่งที่มา : aomhugdaily.com

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น