ค้นหาบล็อกนี้

เล็ง 7-8 เมษาฯเปิดประชุมวิสามัญ ถกร่าง พรบ.ออกเสียงประชามติ

19 มี.ค.64 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนำร่างพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.ปรับปรุงใหม่ว่า ขณะนี้รอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.ปรับปรุงกฎหมายที่เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรา 9 และมาตราอื่น ๆให้เรียบร้อยก่อน เมื่อคืนตนก็ได้สอบถามทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าสามารถทำได้เลยหรือไม่ ก็ได้รับการชี้แจงว่าทำไม่ได้เพราะโยงไปถึงเนื้อหาและมาตราอื่น จึงขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมาธิการฯที่จะนำไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำเรื่องถึงรัฐบาล เพื่อขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ 

นายชวน กล่าวต่อว่า กฎหมายประชามติมี 67 มาตราก็จริง แต่มีการแก้ไขและแปรญัตติทุกมาตรา ซึ่งต่างจากกฎหมายยาเสพติดที่มีกว่า 100 มาตรา แต่แก้ไขและแปรญัตติน้อย เพราะฉะนั้นคิดว่าเปิดสมัยประชุมแค่ 1-2 วันก็น่าจะเพียงพอ ซึ่งเมื่อกี้ได้หารือกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ถึงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นวันที่ 7-8 เม.ย.ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะรีบแจ้งให้ฝ่ายต่างๆรับทราบ แต่ยังไม่ได้แจ้งไปยังรัฐบาล โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สภาติดต่อประสานไปยังรัฐบาล

เมื่อถามว่าส.ว.ต้องการให้ลงมติมาตรา 9 ใหม่สามารถทำได้หรือไม่ นายชวน ยืนยันว่า ทำไม่ได้ เพราะเลยเวลาไปแล้ว และมีการพิจารณามาตราอื่นไปแล้ว จึงไม่สามารถลงใหม่ได้ 

เมื่อถามว่าหากมีการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรามนูญ ได้มีการวางกรอบเวลาไว้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ไม่ได้วางกรอบ และไม่มีวาระ หรือญัตติอะไร แต่เป็นเป็นเรืองภายในสภาที่เห็นว่าไม่วันนี้ ก็วันหน้าก็เกิดขึ้นอีก และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้อย่างนี้ น่าจะมีการเตรียมศึกษาไว้ว่าแนวทางการปฏิบัติควรจะปฏิบัติอย่างไร ส่วนหากจะมีการแก้ไขรายมาตราก็มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง.

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น