ค้นหาบล็อกนี้

เตรียมเสนอ งดเล่นสงกรานต์ปี 64

สถๅนการณ์ตอนนี้ ถือว่ายังไม่ปกติ สำหรับ สถานการณ์ cv – 19
ล่าสุด นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าวหลังประชุมคณะรั ฐมนต รี ว่าจะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จั ดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่ งจะมีแนวปฏิบัติ โดยจะอนุญาตให้มีการจั ดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เช่น การตักบาต ร สร ง น้ำพ ระ ร ดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมโดยเฉพาะการสาดน้ำและการประแป้งจะให้ง ดเว้นไปก่อน
เนื่องจากยังมีความกังวลจากหลายส่วนด้านนายอิทธิพล กล่าวว่า กรณีที่เป็นสถานที่เอกช น
ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมขอให้ดูตามความเหมาะสม 
ขอบคุณช่อง : one

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น