ค้นหาบล็อกนี้

“บิ๊กตู่” ลงนามข้อกำหนดมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลื่อนวันรายงานตัวทหารใหม่

กองทัพบก แจ้งเลื่อนเข้ารายงานตัวทหารใหม่ ผลัด 1/2564 เป็น 1 และ 3 ก.ค. 64 สอดคล้องสถานการณ์โควิด หลัง “บิ๊กตู่” ลงนามในข้อกำหนดมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วันที่ 28 เม.ย. 2564 พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เม.ย. 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 และมีการนัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในวันที่ 1-3 พ.ค. ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) โดยมีทหารกองประจำการจะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพจำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 387 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 545 นาย กองทัพบก 35,916 นาย (ทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก 32,709 นายและจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ 3,207 นาย) กองทัพเรือ 3,701นาย กองทัพอากาศ 4,579 นาย ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นลำดับ เพราะตระหนักดีว่าการรวมตัวของทหารกองประจำการซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้ง ผู้ที่จะต้องเข้ามาประจำการในหน่วยทหารมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยทหาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในครั้งนี้ รวมถึงลดการกระจายเชื้อสู่ครอบครัวและประชาชน กองทัพบกจึงเสนอข้อพิจารณาเพื่อเลื่อนการรับทหารใหม่เข้าประจำการในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. ออกไปก่อนจนกว่าการแพร่กระจายของโควิด-19 จะลดลง ล่าสุดวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามใน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21 ประกาศให้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/2564 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พ.ค. 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 ก.ค. 2564 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พ.ค. 2564 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 ก.ค. 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0-2223-3659 อย่างไรก็ตาม การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการดังกล่าว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้นยังคงเป็นไปตามปกติ.

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น