ค้นหาบล็อกนี้

หนีโควิด! กระทรวงศึกษาฯ เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย.

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เผย กระทรวงศึกษาฯ เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ออกไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. จากสถานการณ์ โควิด-19
วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุมมีมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาด โควิด-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองเองได้แสดงความห่วงใยต่อบุตรหลาน ในช่วงเวลานี้

ศธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ทั้งนี้ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

สำหรับ ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น