ค้นหาบล็อกนี้

ฝ่ายค้าน เดินหน้าลุยโหวตวาระ 3 เชื่อคำวินิจฉัยกลางศาลรธน. ให้ทำประชามติหลังมี สสร.

16 มี.ค.64 - ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) แถลงว่า ผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย ให้ฝ่ายกฎหมายสภาฯไปหาทางออก เรื่องคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ จะสามารถเดินหน้าโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ 3 ได้หรือไม่ ถ้าฝ่ายกฎหมายให้โหวตวาระ 3 ได้ ก็เดินหน้าโหวตต่อ แต่ถ้าเห็นว่า ไม่สามารถโหวตวาระ 3 ได้ เชื่อว่าจะมีสมาชิกบางส่วนเสนอให้ถอนวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมออกจากวาระประชุมในวันที่ 17 มี.ค. โดยใช้มติของที่ประชุมรัฐสภา แต่ฝ่ายค้านจะสู้เต็มที่ เพื่อให้มีการเดินหน้าโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ 3 ไม่เห็นด้วยให้ถอนวาระ ถึงจะแพ้เสียงข้างมาก จะรณรงค์ต่อไปว่า หากให้ถอนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อ จะยกร่างใหม่ได้หรือไม่ และใครจะเป็นคนยกร่างใหม่ ถ้ายกร่างใหม่จะยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตรา ที่สำคัญกลัวว่า เมื่อถอนเรื่องไปแล้ว จะอ้างอิงรัฐธรรมนูญบทใดมายกร่างใหม่ ถ้าไม่มีใครให้คำตอบได้ แสดงว่า การแก้รัฐธรรมนูญจบไม่สามารถเดินได้ ทั้งการยกร่างใหม่ทั้งฉบับและรายมาตรา
นายสุทิน กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังเชื่อโดยสุจริตใจว่า คำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้ทำประชามติก่อนนั้น หมายถึงให้ทำประชามติหลังจากที่มี ส.ส.ร.แล้ว ไม่ใช่ทำประชามติก่อนที่จะยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทำอยู่ในขณะนี้ ฝ่ายค้านยืนยันให้เดินหน้าโหวตวาระ 3 เชื่อว่าเรื่องนี้จะมีการถกเถียงในที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 17 มี.ค.อย่างเข้มข้นแน่นอน

นายสุทิน กล่าวว่า ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ในที่ประชุมรัฐสภาวันที่ 17 มี.ค.นั้น มีข้อกังวลในเนื้อหากฎหมายที่ระบุว่า การทำประชามติ ต้องมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ มีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ขณะนี้มีผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ 50 ล้านคน จึงต้องมีผู้มาใช้สิทธิเกิน 25 ล้านคน จึงจะทำให้การทำประชามติมีผล ซึ่งเป็นไปได้ยาก กังวลว่า จะเปิดช่องให้ล้มประชามติได้ง่าย ควรแก้ไขใหม่โดยให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเท่านั้น เกรงว่า ผู้ที่ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไปรณรงค์ให้ประชาชนนอนอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ต้องมาใช้สิทธิ ล้มการทำประชามติ จนมีผลกระทบต่อการแก้รัฐธรรมนูญ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น