ค้นหาบล็อกนี้

งด จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ออกมาประกาศ งดสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบัน ยังปรากฏว่าพบการติ ด CV19 ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในลักษณะกลุ่มก้อนภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม
งดเล่นน้ำสงกรานต์
ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เทศบาลเมืองเมืองปทุมธานีมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และป้อ งกันมิให้เกิดการระ บา ด ลุกลามเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังสร้างความเสี ยหา ยให้แก่ระบบเศร ษฐกิจโดยรวมของประเทศ
สำหรับจังหวัดอื่นต้องรอฟังประกาศอีกทีนะครับ


ขอบคุณ fm91bkk

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น