ค้นหาบล็อกนี้

คิดเห็นอย่างไร มีบัตรประชาชนไทยใบเดียวรับเงินช่วยเหลือทันที 15,000

คิดเห็นอย่างไร มีบัตรประชาชนไทยใบเดียวรับเงินช่วยเหลือทันที 15,000
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิน จากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน
1. รัฐบาลไทยใช้ เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4 ของผลผลิตของชาติ เพื่อแก้วิกฤติ โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชย เป็น เงิน ประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการจ่าย เงินเราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน
4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งย ากใหญ่ ล่ าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเงิน เกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณี
6. กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยและจ่าย เงิน ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งย าก ไม่ล่ าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น