ค้นหาบล็อกนี้

กฟผ.พบลูกจ้างเหมาติดโควิด 1 ราย สั่งปิดอาคารสำนักงานใหญ่ 3 วัน

กฟผ.พบลูกจ้างเหมาติดโควิด 1 ราย สั่งปิดอาคารสำนักงานใหญ่ 3 วัน


นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด

ทั้งนี้ จากการซักถามข้อมูลและประวัติการเดินทางเบื้องต้น พบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา แต่มีที่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ โดยล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฟผ. ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรค ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19ทำงาน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเข้ากักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำงานในอาคารเดียวกัน ให้กักตัวเองปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 14 วัน ตลอดจนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าดูอาการ ตลอดจนเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น